“Ik wil een zo creatief mogelijk leven leven, waarin ik mag zien, ontdekken en leren. Om vervolgens mijn ervaringen te delen met anderen en hen zo ook weer te inspireren!”

Algemene Voorwaarden LENS Producties

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie van Evelien Lodewijks. Handelend onder de naam: LENS Producties. Bij het boeken van een shoot, workshop of reportage ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van LENS Producties. Door dit document te ondertekenen geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

 

Offertes zijn geheel vrijblijvend

Offertes zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. In de offerte staan het aantal uren, de afgesproken prijs, de reiskosten die vergoed dienen te worden (met berekening van de btw bijgevoegd) en het aantal foto’s dat op z’n minst wordt afgeleverd.

 

Nadat de opdrachtgever heeft aangegeven akkoord te zijn met de offerte, moet de offerte ondertekend worden en binnen 48 uur retour gezonden zijn. De offerte wordt dan een overeenkomst. Met het tekenen van de overeenkomst gaat jij als opdrachtgever akkoord met de offerte en de bijgevoegde algemene voorwaarden.

 

Eventuele wijzigingen in de offerte dienen binnen een maand voor de geplande shoot, workshop of reportage te zijn vermeld (tenzij anders is afgesproken).

 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de locatie(s)

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kiezen van een definitieve locatie.  Ik ben natuurlijk bereid om mee te denken en te kijken en kan ten alle tijden adviseren, maar het regelen en het vragen om toestemming ligt bij de opdrachtgever. Eventuele locatiekosten zijn ook voor de opdrachtgever.

 

Levering fotomateriaal

De door mij bewerkte foto’s worden in hoge resolutie en in .jpg aangeleverd. Dit gebeurt binnen 4 weken na de shoot. De beeldselectie van de reportage wordt door LENS Producties gedaan, er is geen inzage in de “ruwe bestanden” mogelijk en de nabewerking is in stijl met het portfolio van LENS Producties.  Per uur worden tussen de 20 en 25 foto’s afgeleverd (tenzij anders is afgesproken, bijv. met betrekking tot evenementen, gala’s, feesten, etc).

 

Het is NIET toegestaan om afgeleverde foto’s te bewerken

Ruwe bestanden worden nooit aangeleverd, aangezien ik een consistente bewerkingsstijl hanteer. Ik zie foto’s die ik aflever als mijn kunstwerk en het is niet toegestaan om mijn stijl met jouw eigen ideeën op te leuken. Tevens is het niet toegestaan om foto’s zelf nog na te bewerken. Het is mijn taak om kwalitatief goede foto’s af te leveren en je kiest voor LENS Producties om de stijl die uit het portfolio spreekt. In deze stijl worden de ruwe bestanden van de shoot bewerkt en afgeleverd en in deze stijl moeten ze blijven.

 

Alle foto’s en filmpjes die LENS Producties aanlevert zijn niet rechtenvrij en dus is naamsvermelding verplicht!

Het auteursrecht van alle foto’s die LENS Producties aanlevert blijft bij LENS Producties liggen. Het is daarom niet toegestaan om foto’s zonder naamsvermelding te gebruiken.  Zoals eerder vermeld worden per uur rond de 20-25 foto’s afgeleverd, deze mogen zeker online verspreid worden maar altijd onder vermelding van:

 

“Foto’s gemaakt door LENS Producties” en 1 van de volgende opties:
– het logo van LENS Producties
– een tag naar de Facebook pagina (facebook.com/door-de-lens-producties)
– een tag naar Instagram (@door.de.lensproducties)

Het is ook niet toegestaan om een door mij gemaakte foto in te zenden naar een (foto)wedstrijd, zonder mijn expliciete toestemming! Zijn er foto’s die de opdrachtgever rechtenvrij wil kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden, dan kunnen foto’s rechtenvrij gekocht worden. Dit kost €65,- per foto (exl. BTW).

 

Publicatie op eigen kanalen

Per uur worden 20-25 foto’s afgeleverd en daarvan mag LENS Producties 10 gebruiken voor de promotie van mijn eigen bedrijf. De foto’s mogen op sociale media, in fotowedstrijden, op mijn (aankomende) website en aan mijn portofolio worden toegevoegd.

 

Zijn er foto’s bij de aangeleverde selectie die jij (of eventueel andere mensen die herkenbaar op de foto staan) liever niet online ziet verschijnen, laat dat dan na de aflevering aan mij weten dan houd ik daar natuurlijk rekening mee! Het kan ook zijn dat je wil dat geen enkele foto onder LENS Producties verschijnt, dit kost  €150,- extra.

 

Heb je er bezwaar tegen dat ik eventueel je voornaam vermeld bij de foto’s? Laat dat dan ook van te voren weten, dan houd ik daar rekening mee.

 

Bewaren van de afgeleverde foto’s

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig opslaan van de afgeleverde foto’s. Ook het maken van een back-up is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik kan helaas niet alle opdrachten die ik doe tot in het einde der tijden archiveren. Afgeleverde foto’s worden 3 maanden bewaard. Niet gebruikt materiaal is niet later nog opvraagbaar of opeisbaar!

 

Wijze van betalen

De factuur wordt voor de aflevering van de foto’s gestuurd en dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Mocht de afspraak om welke reden dan ook niet door kunnen gaan en kunnen we niet tot een andere datum komen, dan kan tot 35% van het totaalbedrag in rekening gebracht worden. Dit omdat ik de datum voor jou vrijhoudt en niet ergens anders kan werken!

 

Annulering en/of ziekte

Het kan voorkomen dat ik om welke reden dan ook zelf moet cancelen. In dergelijke situaties laat ik dat zo spoedig mogelijk weten en neem ik contact op om samen te zoeken naar een passende oplossing. Met mijn netwerk kan ik suggesties voor een vervangend fotograaf doen, maar ik ben niet verantwoordelijk voor het regelen van vervanging op de afgesproken datum!

 

Privacy en persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) zullen in geen enkel geval openbaar gemaakt worden. Conform de AVG wet zal ik ten allen tijde persoonlijke gegevens alleen indien nodig beveiligd bewaren en nooit doorgeven aan derden. Tenzij de opdrachtgever een product besteld wat thuis afgeleverd wordt, in dat geval zal (in overleg) het adres doorgegeven worden voor de verzending van het product.

 

Het gebruik van afgeleverde foto’s op mijn eigen kanalen gebeurt alleen wanneer de opdrachtgever akkoord geeft op een selectie van beelden. Jij bent daarin verantwoordelijk voor iedereen die herkenbaar op de foto’s staat.

 

Disclaimer

LENS Producties is niet verantwoordelijk voor enige schade die de opdrachtgever kan lijden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door LENS Producties.

 

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan LENS Producties het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.